Tento web používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jeho využitím. 

fpban1 

Plastové vyrovnávací a roznášecí prstence 

vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty

dezinfekce a úprava vody

Dezinfekce a úprava vody

blok

Využití a vsakování dešťové vody

hydrant

Zařízení na měření kapacity požárních hydrantů

siteflow

SiteFlow - projektování a simulační modelování

 evak

eVaK - Vodohospodářský informační systém

plany obnovy

Plány obnovy, rozvoje a posudky VaK

projekty technické infrastruktury měst a obcí

Projekty technické infrastruktury měst a obcí

projekty dopravních staveb něst a obcí

Projekty dopravních staveb měst a obcí

povodne

Povodňové plányVrchní část betonové šachty se samonivelačním poklopem, který je určen k veválcování do asfaltu, je tvořena vyrovnávacími prstenci a adaptéry (z vodících prstenců). Vyrovnávací prstence systému Aquion TVR T jsou uloženy na konusu nebo krycí desce a tvoří podporu adaptéru - vodícímu prstenci, který je přizpůsoben vnějšímu průměru vodící inspekční trubky poklopu. Celý povrch rámu samonivelačního poklopu je podporován konstrukcí vozovky.

Adaptéry jsou umístěny pod vnějšími konstrukčními prvky, které zesilují rám samonivelačního poklopu, Prostor mezi rámem poklopu a adaptérem je zaplněn horkou asfaltovou hmotou (Výška vrstvy 50 – 130 mm, jemná asfaltová hmota), která je před osazením rámu s poklopem zhutněna.

Adaptéry systému Aquion TVRT zajišťují: vedení pro litinové vodící části poklopu, těsnost zhlaví, přístup pro inspekci do šachty, výborně spolupracují s povrchem vozovky, odolávají poškození běhěm zaválcování do povrchu vozovky a poskytují vysokou životnost během celého období životnosti poklopu.

Poptávkový formulář

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00; T: + 420 283 872 265/266, M: +420 724 187 044 , E: info@aquion.cz